iTRE har  i februar 2015 inngått rammeavtale med Aurskog Høland kommune og skal bistå innen fagområdet bruk av massivtre. Kommunen står ovenfor flere store byggeprosjekter i fremtiden som ny Bjørkelangen 1-10 skole, lokalmedisinsk senter, svømmebasseng og omsorgsboliger.

Kommunen er opptatt av miljø og bruk av fornybare ressurser i byggeprosjekter. Kommunen ønsker bruk av massivtre som byggemateriale i prosjektene, enten som bærende konstruksjoner alene eller en delt løsning med andre  byggematerialer.

Prosjektene har nøkterne økonomiske rammer og forutsetter nytenkning og vilje til å benytte ny teknologi. Innovative løsninger vil være en forutsetning for å realisere byggeprosjekter innenfor oppdragets rammer.

Arbeidet med den nye Bjørkelangen skole og svømmebasseng er allerede startet. Vi i iTRE er veldig fornøyd med rammeavtalen og ser frem til et spennende samarbeid med oppdragsgiver, arkitekter, rådgivere og utførende entreprenører i prosjektene som ligger foran oss.