Om iTre AS

Idèen til firmaet kom etter et samarbeidsprosjekt med Innovasjon Norge og Trebruk AS for å vurdere om bæresystem i massivtre kunne være et alternativ til de tradisjonelle bæresystemene i Norge. Prosjektet ga svært gode resultater i favør av massivtre og neste prosjekt gikk ut på å finne de markedsområder hvor massivtre kunne være egnet. Våren 2011 fikk vi vår første avtale for studentsamskipnaden på Ås. Også dette er et prosjekt vi har utviklet i nært samarbeid med Trebruk AS og Innovasjon Norge. Prosjektet på Ås sto ferdig i august 2013 og er med sine 8 etasjer en av de høyeste byggene i massivtre i Norge.

Dette prosjektet er en milepæl for bygging med massivtre i Norge. Tre er naturens eget byggemateriale og det har svært gode egenskaper i forhold til klima og innemiljø. Når det i tillegg er en rask, presis og prisgunstig metode er det et svært godt alternativ til tradisjonelle bæresystem i stål og betong. Vi har fått en fantastisk respons og mener at dette er framtidens byggesystem.

Vi kan tilby en prosess fra A-Å for de kundene som ønsker å bygge i massivtre. Vi er ikke totalentreprenør, men vi utvikler konsepter og tilrettelegger for en gjennomføring av de prosjektene kunden ønsker. Vår brede erfaring fra entreprenør og prosjektering gjør at vi kan tilby en prosess med god kostnadsstyring. Ordremengden er stadig økende og vi så tidlig nødvendigheten av å ha gode samarbeidspartnere og derfor ble iTRE nettverk etablert.

iTRE nettverk består i dag av:

  • BAS arkitekter AS
  • Helen & Hard AS
  • AT plan og arkitektur AS
  • Itech AS
  • BSR AS
  • Brekke og Strand AS
  • Høyer Finseth AS
  • Treteknisk Institutt
  • Trebruk AS
  • 5B prosjekt AS

Alle disse firmaene har meget god kompetanse på tre og ikke minst god kapasitet slik at vi nå kan tilby våre tjenester over hele Norge.

Foreløpig har etterspørselen på nettverkets studentboliger vært massiv, så det første året har de fleste vært engasjert med disse prosjektene.  Per august 2013 har vi 700 studentboliger i produksjon, og vi jobber med flere prosjekter som vil bli realisert de neste årene.

iTRE AS tilbyr

Vi er spesielt opptatt av å tilby kunden funksjonelle og arealeffektive bygg til en fornuftig pris.  Vi er opptatt av bærekraftig bygging og til nå er alle våre prosjekter levert eller planlagt som passivhus.

I første omgang tilbyr iTRE AS en mulighetsstudie og budsjettoverslag til avtalt pris.

I mulighetsstudien bruker vi all vår tverrfagelige kompetanse slik at kunden allerede tidlig i prosessen får et gjennomarbeidet forslag til løsning og medfølgende budsjett. Eventuelt videre samarbeid avklares etter mulighetsstudien som vi kan levere på fra 4-8 uker avhengig av prosjektets størrelse.

Ta kontakt

I framtiden skal vi fortsatt jobbe med studentboliger , men vi ønsker også kontakt med byggherrer som ønsker andre boliger og næringsbygg i massivtre. Etableringen av nettverket og effektive prosesser gjør at vi har god kapasitet til å starte på flere prosjekter.