hio_bjolstad

Bjølstad Studentby i Fredrikstad ble offisielt innviet 8. september av ordfører Jon-Ivar Nygård.