Tre og miljø

Miljøutfordringer

Regjeringens mål om et CO2 nøytralt Norge innen 2030 og samfunnets økede bekymring for konsekvensene av klimaendringene danner grunnlag for bruk av tre for å dempe endringene. Bygg i tre i stor skala gir samfunnet mulighet til å oppnå store deler av målsettingene som er satt. Dette kan gjøres uten å belaste økosystemet.

Treets egenskaper

Treprodukter produseres av et fornybart materiale som leveres fra sertifisert og bærekraftig forvaltet skog over hele Europa. Skogene har enorme ressurser som kan utnyttes til det beste for utviklingen. Tre har følgende sentrale egenskaper :

  • Råvaren er en fornybar og bærekraftig ressurs
  • Tre binder karbon og reduserer dermed CO2 – nivået i atmosfæren
  • Fremstillingsprosessen utnytter i stor grad fornybar energi
  • Gjenvinning og gjenbruk er enkelt

Fornybar ressurs

Fornybare ressurser er for eksempel vann, vind, sollys, planter, dyr og tre. Sol, vind og bølger kan vi utnytte uten å bruke dem opp. Trevirke, planter og dyr må vi bruke på en bærekraftig måte. Det betyr at vi må ta ut treet fra skogen på en slik måte at vi bevarer økosystemet. Det gjøres i dag.

Tre er en global råvare og verdens skoger utgjør over 4 milliarder hektar og dekker 31 % av verdens landarealer.

Tre er en del av et naturlig kretsløp hvor karbon som den viktigste hovedbestanddel omformes fra naturen gjennom fotosyntesen, respirasjon, nedbrytning og forbrenning tilbake til naturen i et uendelig kretsløp. Dette gjør treet til en fornybar ressurs som skaper en bærekraftig utvikling.

CO2 utslipp

Bygg i tre skaper flere positive effekter. Ved å bygge inn trelasten i bygg vil utslippet av karbon utsettes til bygget destrueres etter endt levetid. I denne perioden vil nyplantet skog vokse å binde mer CO2 enn den gamle skogen ville gjort. Den tredje og kanskje viktigste effekten er at vi unngår utslippet av CO2 som skapes under produksjon av mer belastende produkter.

Bærekraftig råvare

Produksjon av treproduktene er basert på leveranser fra bærekraftig forvaltede skoger. Ca 90 % av skogene i Norge er sertifisert i henhold til internasjonale regler. Dette gir store ressurser og uttaket kan økes ytterligere. Tre er en global råvare og verdens skoger utgjør over 4 milliarder hektar og dekker 31 % av verdens landarealer. Dette gir enorme ressurser og tilveksten er betydelig. Beregninger viser at skogene i Sverige bruker 30 sekunder på å produsere trærne som skal til for å bygge en boligblokk i 5 etasjer med massivtre.

Gjenbruk og gjenvinning

Treprodukter kan gjenvinnes som CO2 nøytral bioenergi eller omdannes til nye trebaserte produkter som kan inngå i en ny levetidsperiode for neste bygg. Det betyr at treproduktene også er en ressurs som avfall