Massivtre

Massivtreelementer er treplanker som er satt sammen til store treelementer. Treplankene legges normalt 90 grader på hverandre i 3 til 9 lag avhengig av bruksområde. Treplanken forbindes til hverandre (sammenføyes) med tredybler, skruer , spiker eller lim. Treplankene danner et byggelement som normalt har bredde fra 1,2 – 3 m og er opptil 16m lange. Vekt: 450 kg/m3

Massivtreelementer kan brukes i alle typer bygg som boliger, næringsbygg, skolebygg, barnehager og helsebygg. Massivtreelementer kan brukes som veggelement, dekkeelement, takelement, balkonger og svalganger.

Kort byggetid og tørt bygg

Byggetiden er en viktig faktor ettersom den har stor innvirkning på totalkostnadene. En kort byggetid medfører reduserte riggkostnader, lavere kapitalkostnader og bedre likviditet for utbygger, for eksempel ved tidligere leieinntekter.

Utnyttelse av treets egenskaper

Tre er et hygroskopisk materiale. Det vil si at tre til en hver tid vil prøve å tilpasse seg de omgivelsene som er omkring treet. I praksis vil dette si at dersom luftfuktigheten i rommet er høyere enn i massivtreelementet, vil elementet kunne oppta fuktighet.

Bygging med massivtreelementer har følgende fordeler:• Meget rask montasje – Kort byggetid • Gir behagelig arbeidsmiljø og senere godt innemiljø • Miljøvennlig materiale – fornybar ressurs • Bygging med tre er positivt for Norges CO2 regnskap • Lav vekt – enklere fundamentering • Enkel innfestning av tekniske installasjoner. • Rent og attraktivt arbeidsmiljø i produksjon og på byggeplass • Redusert avfall på byggeplass og enkel gjenbruk • Gode egenskaper vedr. varme, fukt, akustikk og brannmotstand • Gode egenskaper vedr. avstiving og bearbeiding • Allsidige bruksområder (dekke, vegg, tak, balkonger, svalganger etc.) • Alle trelastkvaliteter kan anvendes

Dersom luftfuktigheten i rommet er lavere enn i massivtreelementet, vil elementet kunne avgi fuktighet. De samme egenskapene har elementene når det gjelder å oppta og avgi varme.

 

Arbeidsmiljø og ryddig arbeidsplass

Erfaringer fra pilotprosjekter viser at bygging med massivtreelementer er attraktivt for håndverkerne. Elementene er tørre, rene og lette å bearbeide f. eks. med hensyn til hulltaking. Bearbeidingen kan utføres med lett bearbeidings-verktøy. Tre oppfattes som et renslig materiale med mindre støv, fukt og søl. En ren og attraktivt byggeplass bidrar til godt arbeidsmiljø med de positive ringvirkninger dette har.

 

Tekniske installasjoner

Undersøkelser blant ulike grupper håndverker viser at de har positive holdninger til trebyggeri. Dette skyldes blant annet at innfesting og selve fremføringen av de tekniske installasjonene er enklere og raskere å utføre i trehus enn betongbygg. Gjennom en studie av ulike håndverksgrupper og antall personer som er involvert på en byggeplass i forbindelse med de tekniske installasjonene er det store muligheter for å redusere tid og kostnader på dette området. Med god planlegging av elektriske installasjoner og rørføringer er det mulig å integrere disse i elementene under elementproduksjonen.

 

Kombinasjon med andre materialer

Massivtreelementer lar seg lett kombiner med andre konstruksjonssystemer og materialer som for eksempel limtre, glass, stål, betong og stein

 

Lav vekt

Lav vekt gir redusert behov for store kraner og annet kostnadskrevende utstyr under montering på byggeplass. Samtidig som lav vekt gir reduserte transportkostnader. Lav vekt gir positive effekter på andre bærende bygningsdeler og fundamenter. Dette er spesielt fordelaktig ved dårlig byggegrunn og ved påbygning av flere etasjer til eksisterende bygninger.

 

Avfall

Massivtreelementer bidrar til minimal avfallsproduksjon på byggeplass. Dette er besparelse både i forhold til miljø og kostnader.

 

Konstruksjonsfordeler skivevirkning

Massivtreelementer kan virke som avstivende skiver. Dette kan være gunstig med tanke på overføring av krefter og stabilisering av bygget.