Hvem er vi

 

borge

Lars Erik Borge

Kontaktinfo:

leborge@itre-as.no
979 65 933

Leder

Lars Erik har lang og variert bakgrunn innen bygg og anlegg. Han er utdannet sivilingeniør, og er en erfaren prosjektleder. Lars Erik kan se tilbake på en rekke vellykkede bygg og utredninger, der han har sittet som prosjektleder eller prosjekteringsleder. En kombinasjon av utdanning, kreativitet og lang erfaring gjør han i stand til å lede prosjekter med stødig hånd og god kostnadsstyring, både i utredningsfasen og gjennomføringsfasen.

Lars Erik

Kristiansen

Kontaktinfo:

kristiansen@itre-as.no
951 56 227

Lars Erik har opparbeidet en bred erfaring gjennom en rekke ulike prosjekter i løpet av 33 år i byggebransjen. Det omfatter blant annet prosjektledelse, byggeledelse, innkjøp, kalkulasjon, uavhengig kontroll, HMS og drift. Lars Eriks arbeidserfaring og kompetanse har gjort han til en god prosjektleder i alle type prosjekter.
grindal

Espen Grindal

Kontaktinfo:

espen@itre-as.no
917 34 473

 

Espen er utdannet byggingeniør, og har opparbeidet seg solid erfaring gjennom en rekke prosjekter. Erfaringen hans er variert og bred, og omfatter både rådgivning, prosjekteringsledelse, anleggsledelse, HMS og drift. Gjennom en rekke kurs og referanseprosjekt har Espen opparbeidet seg kompetanse som en solid og rutinert prosjektleder.
nordermoen

Bjørn Nordermoen

Kontaktinfo:

bjorn@itre-as.no
901 82 377

 

Bjørn er byggingeniør, og har lang erfaring fra byggebransjen. Prosjektledelse og ledelse av endringsprosesser har gitt han mye erfaring i organisering og ledelse. Bjørns varierte arbeidserfaring, utdannelse og personlige egenskaper gjør han til en god prosjektleder både i forhold til utredning, fremdrift og økonomi.

Bård Kåre Flem

Kontaktinfo:

bard@itre-as.no
905 67 016

 

Bård har lang erfaring i byggebransjen, og er siv.ing. bygg fra 1974. Han har mye erfaring som prosjektleder, både fra kommunale prosjekter samt prosjekter innen studentsamskipnadssystemet. Han er en pådriver til å utvikle prosjekter med fokus på god tilgjengelighet, lavt energibehov (lavenergi og passivhus), samt bruk av miljøvennlige materialer, blant annet massivtre.