Kontraktsignering Kringsjå Studentby

Kontraktsignering Kringsjå Studentby

Det er inngått avtale mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og iTRE as på prosjektledelse og prosjekteringsledelse av nye Kringsjå studentby. Reguleringsarbeidene skal etter planen vedtas av Oslo kommune i høst og spaden stikkes i jorden medio 2016, slik at man til studiestart 2017 kan tilby nye hybler og øvrige fellesfunksjoner som butikk etc. på Kringsjå. (Bildet: Morten Olaf Bjørkå, Prosjektsjef Utvikling Eiendomsavd. i SiO og daglig leder Lars Erik Borge iTRE as signerer avtaledokumentet for prosjektledelse og prosjekteringsledelse på Kringsjå...
AF Gruppen bygger sykehjem i massivtre

AF Gruppen bygger sykehjem i massivtre

Frogn Kommune har tildelt AF Gruppen kontrakten for bygging av nytt sykehjem i Drøbak. Ullerud Helsebygg blir det største byggeprosjektet i Frogn kommunes historie, og det blir i tillegg Norges aller første sykehjem bygget i massivtre. Les mer på...
Almenningstråkket kåret til årets trebyggeri

Almenningstråkket kåret til årets trebyggeri

Prosjektet består av flere bygningskropper og fremstår som ett stort trebygg med nøktern arkitektur som samtidig er gjennomført med mange kvaliteter. Trebruken er enkel og synlig samtidig som den er innovativ og robust. Juryen har lagt vekt på at prosjektet kjennetegnes ved en omfattende trebruk med fokus på variert bruk av tre, at det har vært benyttet innovative prosesser knyttet til utvikling av prosjektet, at det har økonomisk og materialmessige effektive løsninger og er robust i forhold til bruk og levetid. Les mer hos...
iTre AS har inngår rammeavtale med Aurskog Høland kommune

iTre AS har inngår rammeavtale med Aurskog Høland kommune

iTRE har  i februar 2015 inngått rammeavtale med Aurskog Høland kommune og skal bistå innen fagområdet bruk av massivtre. Kommunen står ovenfor flere store byggeprosjekter i fremtiden som ny Bjørkelangen 1-10 skole, lokalmedisinsk senter, svømmebasseng og omsorgsboliger. Kommunen er opptatt av miljø og bruk av fornybare ressurser i byggeprosjekter. Kommunen ønsker bruk av massivtre som byggemateriale i prosjektene, enten som bærende konstruksjoner alene eller en delt løsning med andre  byggematerialer. Prosjektene har nøkterne økonomiske rammer og forutsetter nytenkning og vilje til å benytte ny teknologi. Innovative løsninger vil være en forutsetning for å realisere byggeprosjekter innenfor oppdragets rammer. Arbeidet med den nye Bjørkelangen skole og svømmebasseng er allerede startet. Vi i iTRE er veldig fornøyd med rammeavtalen og ser frem til et spennende samarbeid med oppdragsgiver, arkitekter, rådgivere og utførende entreprenører i prosjektene som ligger foran...
Fremtiden bygges i tre

Fremtiden bygges i tre

Tre er naturens eget fornybare byggemateriale. Ved å øke bruken av tre kan man redusere klimautslippene fra byggenæringen, og dermed mengden CO2 i atmosfæren. Gjennom innovasjon og utvikling kan Norge bli et forbilde i verdiskapende foredling i bruk av tre. Politisk handlekraft Gjennom mer enn 10 år har ulike regjering og storting vært enig at man skal støtte opp om og styrke bruken av tre i det moderne byggeriet. Arbeidet som er lagt ned har resultert i økt bevissthet om klimaeffekten ved bruk av tre, og kompetansen i bruk av tre alene og sammen med andre materialer øker. En rekke dokumenter fra regjeringen støtter opp om visjonen om å bruke mer tre – klimameldingen, bygningsmeldingen, melding om arkitekturpolitikken og landbruks- og matmeldingen. Regjeringens viktigste virkemiddel for å øke bruken av tre er Trebasert Innovasjonsprogram i Innovasjon Norge – programmet fremmer innovativ og moderne bruk av tre som byggemateriale – både alene og i samspill med andre materialer som betong, stål, glass og stein. Et av tiltakene for å øke kompetansen i bruk av tre i næringslivet og få opp forbildebygg er Innovasjon Norges tresatsing. Landbruks – og matdepartementet har også gjennom et oppdrag til Statsbygg fått på plass en analyse av hvordan man kan øke bruken av tre i offentlige bygg. Resultatene fra denne analysen vil presenteres i løpet av våren. Bygg og næring over hele landet Innovasjon Norges tresatsing har som mål at Norge skal bli et forbilde i verdiskapende foredling i bruk av tre. Gjennom å støtte utviklingen i bruk av tre i forbildebygg og utvikling av trebearbeidende bedrifter får man både klimaeffekt og verdiskapning over hele...